MEZOPOTAMYA
Makaleler
Boğazköy, Hattuşaş Fotoğraf, Plan ve Haritaları
23 adet resim

Boğazköy, Hattuşaş, Anadolu haritaları, Boğazköy tapınak ve yerleşim planları, genel görünüm fotoğrafları.
(Anahtar sözcükler: Boğazköy, Bogazkoy, Bogazköy, Hattusa, Hattuscha, Hattuşa, Hattuşaş, Hattusas)

 
İndirimdeki Arkeoloji Kitapları
Internetten Kitaplar

26 Ekim 2004 tarihinde güncellenmiş arkeoloji konulu kitaplardan bazılarının tanıtımları ve indirimli fiyatları.

 
Muazzez İlmiye Çığ, Bağdat Müzesi yağmasının komplo olduğunu ileri sürüyor
Sümerlerle geçen bir ömür

... Bağdat Müzesi'nin çok değerli eserlerinden bir kısmı Irak Merkez Bankası'ndaymış. Ünlü bir arkeoloğun Bağdat Müzesi'nin ve Irak Merkez Bankası'nın planlarını savaştan iki ay önce Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na verdiğini okudum. ...

 
Akkad Dönemi
Ders Notları

Akkad Ülkesi, Aşağı Mezopotamya'nın kuzeyidir. Buradaki halk, Akkad halkıdır. Dilleri Doğu Sami dilidir ve Akkadça olarak anılır...
"Akkad Dönemi" adlı bu makaleyi pdf biçiminde buradan indirebilirsiniz.

 
Geç Tunç Çağında Ticari Bir Kent: "Ugarit"
Umut Devrim ERYAYAR

Ugarit (Ras Shamra) hakkında bir araştırma. Ras Şamra'daki ticaret, etkileşim, yayılım ile Ugarit dili ve kültürü. Bu dökümanı daha kapsanlı olan word dökümanını [670KB] ve ekler ile ek resimleri [1700KB] de buradan çekebilirsiniz.

 
Frigya Uygarlığı

 Frigler, Ege Göçleri ile Anadolu'ya gelen Balkan kökenli boylardan biridir. Ancak siyasi bir topluluk olarak ilk defa MÖ 750'den sonra ortaya çıkmışlardır, Midas döneminde ise (MÖ 725-695/675) bütün Orta ve Güneydoğu Anadolu'ya egemen, güçlü bir krallık düzeyine ulaşmışlardır. Hint-Avrupa kökenli oldukları halde kı sa bir süre içinde Anadolululaşmışlar ve bir yandan Helen, öbür yandan Geç Hitit etkileri al tında kalmış olamakla birlikte özgün ve Anadolulu bir kültür oluşturmuşlardır...

 
Hürriyet Gazetesindeki Eski Arkeoloji Haberleri

 www.hurriyetim.com.tr'deki arama motoru yardımıyla elde edilen, arkeoloji konulu haber ve yazılar.

 
İnanna'nın Aşkı
Muazzez İlmiye ÇIĞ

 Çiviyazılı belgelerin bulunmaya başladığı geçen yüzyıldan beri Mezopotamya'da Aşk Tanrıçası İnanna ve Çoban Tanrısı Dumuzi (Tevrat'ta Astarte-Tammuz) ile ilgili bir bereket kültünün varlığı bilinir.
  Bu ekitap'ta Muazzez İlmiye ÇIĞ, Sümer Edebiyatı'ndan bu parçayı oyunlaştırmış. Bu oyunun Palm'de / Cep bilgisayarında elektronik-kitap olarak okunabilir biçimini de buradan indirebilirsiniz.

 
Türkiye Neolitik Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme
Savaş Harmankaya

  Tarihöncesi uygarlığında, Epipaleolitik/Mezolitik Çağ'dan sonra gelen, Pleistosen'den Holosen Dönemi'ne geçişle birlikte oluşan yeni iklim şartlarına ve onun oluşturduğu çevreye uyum sağlayan insanoğlunun besin üretime geçtiği ilk döneme Neolitik Çağ adı verilmiştir.
 Bu makalede bu çağa ait Türkiye araştırmaları ele alınmaktadır.

 
Arkeoloji ve Fizik
Ervan G. Garrison - Physics Today

 Birimiz Arkeolog birimiz Fizikçi olunca bu makale ilginç geldi. Başlığını aşağıya çevirdik, en kısa zamanda makaleyi de Türkçe'ye çevirebiliriz umarım.
 "1960'ta Willard Frank Libby radyokarbon tarihlemesine, arkeolojide gerçek bir devrim yaratan yönteme ilişkin çalışmasıyla Nobel Ödülü kazanmıştı. Şimdi Physics Today dergisi yeni makalesinde fizik-tabanlı yöntemlerin geçmişi daha iyi anlamamıza yolaçacak şekilde, tarihöncesi atalarımızın tarihlen mesini daha doğru nasıl sağladığını anlatıyor."...

 
2001 Yılı Arkeoloji Kazısı Resimleri
Umut D. Eryarar

 2001 Temmuz'undan Ekim'ine dek katıldığım arkeoloji kazıları ve gezilerden fotoğraf örnekleri.
 Henüz altyazı koymadık, ama fotoğraflar Urfa, Diyarbakır Bismil, Hasankeyf, Mardin, Olimpos ve Kemer'den...

 
Anadolu'da Arkeobotani
Mark Nesbitt

 Arkeobotaninin arkeolojide kullanımına ilişkin bir makale, ve bunun Anadolu uygulaması.
 Bu makalenin Palm avuçiçi bilgisayarında okunabilen e-kitap biçimi de burada.

 
Internetteki Arkeoloji Sayfalarının Adresleri

Arama motorlarını kullanarak elde ettiğimiz, arkeoloji konulu www adresleri.

 
Vitrindeki Arkeoloji Kitapları

Kitabevlerinde bulunabilecek çeşitli arkeoloji kitaplarının bir listesi. Buradaki kitapları internetten de satın alabilmek mümkün.

 
2.Binyılın 2. Yarısında Asur'un Anadolu'ya Yayılımı
Umut Devrim Eryarar

O dönemdeki Asur'un yayılım coğrafyasının incelendiği seminer notları.

 
GIlgamIs destanının e-kitap biçimi
Cumhuriyet Gazetesi Yayını

Dünyanın ilk yazın örneklerinden olan bu destan artık e-kitap biçiminde. Bunu bir palm el bilgisayarında, ekranda ozel sayfasında veya normal html sayfası biçiminde okuyabilirsiniz. Benzer konuda başka e-kitapları da http://www.ekitap.gen.tr/ adresinde bulmanız mümkün.

 
Arkeoloji Kitapları - Yayıncılıkta Rekora Koşan Yeni Bir Alan
Özgen Acar - Cumhuriyet

Cumhuriyet Dergide yayınlanmış olan, ve arkeoloji kitaplarını anlatan ve tanıtan bir yazı.
18 Mayıs 2000 - Cumhuriyet

 
Yazı öncesi dönemi keramik buluntuları siteleri
Gulriz KOZBE

İSİMLERİ YAZI-ÖNCESİ DÖNEMİN KISIMLARINI TANIMLAMADA KULLANILAN ÇÖMLEK BULUNTULARI SİTELERİ : Sitelerin haritası; Yazı-öncesi uygarlık dönemleri incelemesi; Çömlekçilik açısından dönemin özellikleri

 
Hint Avrupalılar
?

Hint Avrupalılar ve ataları Ön-Hint-Avrupalılar (ÖHA) ilk bakışta antik Yakın Doğudaki, Hurri olan Sümerlilere Elamite'lere ve Semite'lere rağmen, Hint-Avrupalı olmayan popülasyon çalışmalarına yabancı ve ayrı olan yeni bir kavram olarak ele alınabilir.

 
Erken Etkilenim Dönemi - Kısım-1
Mitchell S. Rothmann - Widener Üniversitesi

Bu kısım, erken dördüncü binyılın bir döneminde kuzey Syro-Mezopotamya ve güneydoğu Anadolu'daki sosyo-politik gelişimin doğasını inceliyor.

 
Tanrı Haldi ve Urartu Devleti
Charles Burney - Manchester

Charles Burney'in Nimet Ozguc onuruna yaptığı konuşma metni. Kaynak: NİMET ÖZGÜÇ'E ARMAĞAN - SANAT VE İKONAGRAFİNİN ÖZELLİKLERİ: ANADOLU VE KOMŞULARI -- Nimet Özgüç Onuruna Çalışmalar Ankara, 1993

 
Geç-Etkilenim Dönemi - VargIlar
Mitchell S. Rothman - Widener Üniversitesi

Kaynak: Yakın Doğuda Kabileler(chiefdom) ve Erken Devletler - Bölüm 5{ " Chiefdoms and Early States in Near East: The OrganizationalDynamics of Complexity." - Edited by Gill Stein - Prehistory Press. Monographs in World Archeology. No 18 - 1994 }

 
EVRİMSEL TİPOLOJİLER VE KÜLTÜREL KARMAŞIKLIK - GİRİŞ
Mitchell S. Rothman - Widener Üniversitesi

Kaynak: Yakın Doğuda Kabileler(chiefdom) ve Erken Devletler { " Chiefdoms and Early States in Near East: The Organizational Dynamics of Complexity." - Edited by Gill Stein - Prehistory Press. Monographs in World Archeology. No 18 - 1994 }

 
 

Internetiniz yavaşsa, sayfalar geç açılıyorsa TIKLAYIN

 

E-kitap Yayınevi'nin (www.ekitap.gen.tr) katkılarıyla ve


 
 

"mezopotamya, "osmanlı imparatorluğu Hakkında bilgi", "osmanlı imparatorluğu Hakkında biğlgi", "osmanlı imparatorluğu", "sanat tarihi", "üniversiteler tarihi", 'silahsızlanma tarihi', 'silahsızlanma tarihicesi', (Türk Sanat Müziği)nin tarihçesi., 19.10.1995 tarihli genelgeler, 1972 tarihli bakanlar kurulu kararları listesi, Antik kapi Restaurant, Antike, Antropologie, Antropología, Arkeologi, BUREAU VERITAS CONSUMER, Consumer Credit Info, Consumer Goods and Services, Consumer Software, II.Dünya Savaşı tarihi, MERCEDES TARIHCESI, Mersin'in tarihi yerleri, Osmanlı Tarihi, RUS TARIHI, Ras el Shamra Ugarit, Resimli Osmanli Tarihi, Sumerian, TBBM tarihi, Tarih, Trabzon tarihi yerleri, Troyanos, Tatiana, Türk Sanat Müziği'nin tarihçesi., Türkiyede sendikalar tarihi, Ugaritic, YUNAN MITLERININ TARIHI, YUNAN MITOLOJILERININ TARIHI, YUNAN MITOLOJISI TARIHI, YUNAN MITOLOJISININ TARIHI, abdullah ocalan yakalanis tarihi, acem tarihi, adana'nın tarihi yerleri, afyonkarahisarda yaşamış uygarlıklar, akdeniz bölgessinin genel tarihi, alanya tarihce, amisosuntarihi, anadolu tarihi, anadolu tarihi frikler, anadolu tarihi hititler, ankara tarihi, ankaranin tarihi, antik .oyun, antik kent, antik kentler, antik yunanda saray, antika, antika ayna, antika lambasi, antika oto, antika para, antika paralar, antika testiler, antikaadam, antikbeyazotel, antropo, antropoloji, antropoz, arabistan'da eski uygarlıklar, arkeoloji, arkeolojik resimler, arkeolojik resim, askerlik tarihi, asur kralı, atatürk dogum tarihi, atatürk'ün tiyatroya verdiği önem, avrupa tarihi, açıköğretim kayıt tarih, aşk tanrısı, bankacılık tarihi, barış manço doğum tarihi, bilge ozturkun dogum tarihi, bilgisayar tarih, bilgisayar tarihi, bilgisayar tarihçesi, bilgisayarın tarihçesi, bilgisayarın tarihçesi, bilgisayarın tarihçesi, bilim tarihi, bizans imparatorluğu dönemi, büyük selçuklu imparatorluğu, cengiz imparatorluğu, chp tarihi, cumhuriyet tarihi, demokrasinin tarihi, denizli tarihçe, dolmabahçe sarayı tarihi, dünya tarihinde devlet rejimleri, edebiyat tarihi, efes, efes antık tıyatro, efes bira, efes hadrian tapınağı, efes izmir, efes kampanya, efes pilsen, efesin ingilizce tanıtımı, efespilsen, eski uygarlıklar, fast moving consumer good, futbol tarihcesi, futbol tarihi, gelecek ve antropoloji, göktanrı, göktanrı dini, gözlügün tarihi, güney afrikanin tarihi, haseki hamamı tarihi, hekarların tarihi, hitit, hitit kimya, hititlerde matematik, hititliler, hititoloji, hun imparatorlucu, hücre biliminin tarihi, hücre tarihçesi, hücrenin tarihçesi, hüseyin tanrıverdi web sitesi, ilkokul tarih, ilkçağtarihi, imparatorluktan, imparatorluktan cumhuriyete, ingiliz tarihi, inklap tarihi, inkılap tarihi, ipek tanrıyar, iskender imparatorluğu dönemi, islam tarihi, istanbul tarihi, istanbul valiliği burs tarihi, istanbulun tarihi, istanbulun tarihi turistik yerleri, istanbulun tarihi yerleri, işlemciler arasındaki farklar ve işlemcilerin tarihçesi, işletmenin tarihçesi, jeopolitiğin tarihi, jeopolitiğin tarihi gelişimi, kapalı çarşı tarihi, karadenizde rum tarihi, kayak sporunun tarihçesi, klasik arkeoloji, klasik batı müziği tarihi, klasik müzik tarihi, kooperatif tarihi, lazlarin tarihi, licantropo, linux tarihçesi, linux'un tarihçesi, lisans üstü sınav tarihi, lise tarih ders notları, lise tarih planı, manisanın tarihi, matamatik biliminin tarihsel gelişimi, matamatik ve tarihsel gelişimi, matamatik' in tarihsel gelişimi, matematik tarihi, matematiğin tarihi, matematiğin tarihçesi, menkul kıymetlerin tarihçesi, mezopotamya, mezopotamya haritası, mezopotamya tekstil, mezopotamya'da eski uygarlıklar, mezopotamyada tekstil, mikroskop tarihçesi, mondros tarih atlası, monitör tarihçesi, motorsiklet tarihi, moğol imparatorluğu, mugla kurulus tarihi, mugla tarihi, müzik batı klasik tarih, mısır tarihi, mısır uygarlıkları, mısır çarşısı tarihi, mısırın tarihi, nigde tarihi, nigdenin tarihcesi, nigdenin tarihi, orhun anıtları tarihi, orhun tarihi, orta asya türk kültür tarihi ders notları, orta asya türk kültür tarihi notları, osmanli imparatorlugu, osmanli tarihi, osmanlı tarihi, osmanlı imparatorluğu, osmanlı tarihi, osmanlı tarihi bibliyografyası, osmanlı tarihi ile ilgili kitaplar, osmanlı tarihi ile ilgili makaleler, polislik sınavtarihi, polonya tarihi, psikoloji /psikiyatri tarihi, psikoloji tarihi, roma imparatorluğu truva, rumların karadeniz bölge tarihi, sanat tarihi, sendikalar tarihi, sendikaların tarihi, silahsızlanma tarihi, sosyal bilgiler tarih, sümerler, sümerli ludingirra özet, sınav tarihleri, taekwando tarihleri, tanrının anlatan kaside, tanrının birliği kasidesi, tanrıverdi, tanrıverdi turizm, tariH, tarih, tarih araştırmaları, tarih atlası, tarih dersi yıllık plan, tarih dersi yıllık planları, tarih müfredat programı, tarih ve toplum, tarih yıllık plan, tarih ödev, tarihi eser, tarihi eserler, tarihi fotograflar, tarihi varlıklar, tarihi yerler, tarihle genelge arama, tarihte bugün, tarihte gakkos, tarihte gakkoş, tarihte mugla, tedaş tarihçe, tedaş ankara tarihçe, televizyon tarihçe, televizyon tarihçesi, televizyonun tarihi, televizyonun tarihteki yeri, televizyonun tarihçesi, tff tarihce, timur imparatorluğu, tiyatro ve tarihçesi, triko tarihcesi, triko tarihçesi, truva, truva destanı, turk musiqi tarihi, turk musiqi tarihi, turk tarih, turk tarih kurumu, turk tarihi, tv tarihi, türk dili cumhuriyet tarihi, türk dili tarihi, türk edebiyatı tarihi, türk futbol tarihi, türk medeni kanunun kabulü ve tarihçesi, türk tarih, türk tarih kurumu, türk tarihi, türkiye ekonomi tarihi, türkiyenin tarihi ve turistik yerleri, uygar ünite dergisi, vietnam tarihi, www.hitit.com, yazar robert tarih, yillik plan tarih 2003 2004, yoruk tarihi, yunan aşk tanrısı, yunan tanrıları, yunan tarihi, yıllık plan inkilap tarihi, yıllık plan tarih 2003 2004, zeytinyağ tarihi, İnkilap Tarihi, İç Anadolu Bölgesi tarihi, çağdaş dünya sanatı tarihi, çin seddi resim tarih Akkadian or Sumerian ritual or magical practices., Ancient History of Mesopotamia, Ancient Histroy of Mesopotamian people, Ancient Sumerian Complex Institutions, Biblical Archeology, ConsumerInfo.com, Ephesus theater, Greek Archeological Excavation Article, Mesopotamia, Mesopotamia webquest, Montreal bible archeology, Revista de Antropologia Chico Xavier e, Sumerians, The Assyrian Tree of Life, WWW DOMINIO FEMININO COM BR Antropologia, akkad, akkadian life, akkadian skills contributions culture, american institute of archeology, ancient assyrians, ancient near east sargon victory stele akkadians, antropologen, antroposofie, antroposofische poppen, análise antropométrica, archeo, archeolegy, archeologen, archeologie, assyrian, assyrian church, assyrian food, assyrian gods, assyrian music, assyrian(god of lightning), astrology in palakkad, biblical archeology, boston archeology society, cavalo de troia, ephesians outlined, ephesus, forbidden archeology, history of mesopotamia invasions, legacies of Mesopotamian and Egyptian civilizations to the West, mesopotamia, mesopotamia maps, mesopotamia powerpoint, mesopotamian clothing, myanmar antropologi, nibiru sumerian, royalty free mesopotamia photos, socioantropologia, sumeri, sumeria, sumerian, sumerian education, sumerian history, sumerians, what is consumerism, www.archeon.nl,
Makale Tarama
Arama sözcüğü:

Büyük-küçük harf ayrımı? evet
tam karışık arama

Tanıtımlar

 

Bilim ve Gelecek dergisinin Aralık 2004 sayısında Kuran Tanrısal mı, Tarihsel mi dosya konusu inceleniyor...


Git Dergisi - Aralık 2004

Leman Coğrafik Dergi Git yeniden çıktı.
Timur Danış'ın çıkardığı Git dergisinde İTÜ Fizik Bölümü Prof. Dr. Gediz Akdeniz'in, Duygu Yarsur'un, Doğan Palut'un, Aziz Yıldırım'ın Elvan Dirlik'in ve Aziz Alparslan'ın gezi ve inceleme yazıları oldukça keyif verici.


Seminer ve Etkinlikler
10 Aralık 2004 Cuma
 
SEMİNER

Konu: Binalarda Işıl Rahatlığın Sağlanması
Konuşmacı: Doç. Dr. Arda Düzgüneş (ODTÜ Mimarlık Blm.)
Düzenleyen: ODTÜ Fen Bil. Enst. Arkeometri A.B.D.
Yer ve zaman: ODTÜ Fizik Bölümü, 3. Kat, Cavit Erginsoy Seminer Odası, Saat 15.40'ta.


Taş Devri Karikatürleri
 
  * Mağara Adamı - 1
  * Taş Devri - 1
 

Tanıtım


ingilizce dersleri, sınavları
kurs programı, planı, soruları

İngilizce Türkçe sözlük

sık kullanılan sözcükler listesi
ve çeviri sözlüğü

İngilizce Sertifika Programı'nda

www.english-certificate.ekitap.gen.trEkitap Tanıtımı


Arkeoloji kitapları
makale ve çeviri yazıları

Arkeoloji sözlüğüEkitap Yayınevi'nden Alınmıştır

www.ekitap.gen.trKitap Tarama
 Çeşitli arkeoloji kitaplarına, ve Arkeoloji ve Sanat yayınlarına bu kitap arama aracıyla ulaşabilirsiniz:Yeni Kitaplar'dan
 Internetten indirimli olarak satın alınabilecek yeni tarih kitaplarından örnekler:


Bedava Tarih E-Kitap'ları

İlgili Linkler
Yerleşim Arkeolojisi
E-Kitap'lar - Gılgamış vd.
Hattuşaş Haritaları
Bilim
Türbe Höyük
Arkeoloji Sanat Yayınevi
TAY Projesi
Hattuşa
Anadolu Arkeolojisi
Antropoloji Çalışmaları
Charles Darwin ve Evrim
Yaratılış Karşıtı Evrim Teorisi
Evrim, Darwin ve YaratılışE-posta Adresi Arama
Aranan Ad ve/veya Soyad:
Adres Burada Belirecek
Adresinizi buraya kaydetmek için   adresine, Ad ve Soyadınız ile Adresinizi ve Ünvanınızı içeren bir mektup yollamanız yeterli.

Arama Motorları
http://www.turkce-arama.com/
http://www.google.com.tr/
http://www.arabul.com/
http://www.arama.com/
http://www.nerede.com/
http://www.netbul.com/

Kısaca Makaleler
Ugarit
Türkiye'de Neolitik
Anadolu'da Arkeobotani
Arkeoloji Kitapları
2.binyıl Asur Yayılımı
Yeni Arkeoloji Kitapları
Erken Etkilenim Dönemi - I
Evrimsel Tipolojiler ve Kültürel Karmaşıklık
Geç-Etkilenim Dönemi - Vargılar
Gılgamış Destanı (e-kitap)
Hint Avrupalılar
Tanrı Haldi ve Urartu Devleti
Yazı öncesi dönemi çömlek buluntuları siteleri


Duyuru

Ege Üniversitesi
Önasya Arkeolojisi 2003 yılı

mezuniyet töreninden

fotoğraflar için TIKLAYIN

 

Makale Göndermek
Burada yer almasını istediğiniz bir makaleniz, bildiriniz, vs. varsa   adresine makaleyi eklediğiniz bir e-postayı gönderebilirsiniz.


Sponsor Sayfalar
Ekitap Yayınevi
www.ekitap.gen.tr
Türkçe Web, Eposta, Arkadaş, İş Arama Motorları
www.turkce-arama.com
Palm için E-kitap
ekitap.2y.net
Teknik Bilgiler ve Linux
teknik.ekitap.gen.tr
Linux ve OCR
www.linux-ocr.ekitap.gen.tr
Kimya Mühendisleri
www.kimyamuhendisleri.com


MEZOPOTAMYA
Arkeoloji Makaleleri, Çevirileri ve Haberleri

Son güncelleme tarihi: 21 Ekim 2004
Kurulum tarihi: 21 Nisan 2000

8 Mayıs 2000'den beri ziyaret sayısı

İlker FIÇICILAR

1997 ODTÜ Fizik Bölümü
1999 ODTÜ Fizik Bölümü
  
Umut Devrim Eryarar

2003 Ege Üniv. Önasya Arkeolojisi
2003-... ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi