Vitrindeki Arkeoloji Kitapları

  Arkeoloji; Jane Mcintosh
 TÜBİTAK Yayınları; Ekim 1999;
Etiket Fiyatı: 2.500.000 TL   IDéEFIXE Fiyatı: 2.125.000 TL
İnsanın geçmişini, geride bıraktığı "belgelere" dayanarak inceleyen bir bilim dalı arkeoloji; bir çeşit iz sürme... Arkeologlar, ilk aletlerden, çanak çömlek kalıntılarından, elyazmalarından, kömürleşmiş yiyecek kırıntılarından ve hatta eti sıyrılıp ...

 Kayıp Zamanların Peşinde Alman Arkeoloji Enstitüsü Anadolu Kazıları Auf Der Suche Nach Verscwunden; Kolektif
 Yapı Kredi Yayınları; Mart 1999; 
Tükendi
Eskiçağ tarihi ve arkeolojisinin gelişmesinde Almanya'nın tüm dünya ülkelerinin ötesinde bir işlev üstlendiği rahatça söylenebilir. 19. yüzyıl ortalarından bu yana sayısız Alman bilim adamı, güçlü Alman kurumları desteğinde, geçmiş üzerine ...

  Kapıdağı Yarımadası ve Çevresindeki Adalar Tarih ve Arkeolojisi Üzerinde Araştırmalar; Reşit Mazhar Ertüzün
 Eser Sahibinin Kendi Yayını; 1999;
Etiket Fiyatı: 4.000.000 TL   IDéEFIXE Fiyatı: 3.600.000 TL
Erdek Kaymakamlığında işe başladığım günlerde Bandırma'ya giden şosenin gözalıcı beyazlığına şaşmış ve bunun sebebini sormuştum. "Balkıs'ıs mermerleri ile yapılmıştır da ondan", demişlerdi. Balkıs, eski Kızikos şehri idi; yolun kıyısında olduğu için ...

  Nahçıvan'da Arkeolojik Araştırmalar Archaeological Survey ın Nakhichevan; Veli Sevin, Oktay Belli
 Arkeoloji ve Sanat Yayınları; 1999;
Etiket Fiyatı: 4.000.000 TL   IDéEFIXE Fiyatı: 3.200.000 TL

  Zamanda Yolculuk Arkeolojik Bulgular ve Yeni Bilimsel Perspektifler; J. H. Brennan
 Ege Meta Yayınları; 1999;
Etiket Fiyatı: 3.500.000 TL   IDéEFIXE Fiyatı: 2.800.000 TL
Dünyanın her köşesinde bulundukları zaman dönemine ait olması mümkün olmayan bazı şeyler bulunmaktadır. Bilim adamları dünya üzerinde insanlığın evrimleşmesinden milyonlarca yıl öncesinden kalma bazı iskeletler ve eşyalar bulmuşlardır. Bunlar nereden ...

 Arkeoloji ve Sanat Sayı: 79 Yıl: 19 Prehistorya / Arkeoloji / Eskiçağ Tarihi / Sanat Tarihi / Etnog; Nezih Başgelen
 Arkeoloji ve Sanat Yayınları; Ağustos 1997; 
Tükendi
İçindekiler; Arms and Weapons at Sardis in the Mid Sixth Century B.C. / M.Ö. VI. Yüzyıl Ortasında Sardis'de Askeri Techizat ve Silahlar - Prof. Dr. C. Greenewalt Jr. Bazı Bulgular Işığında Frig Seramiğinde Kernoslar - Vecihi Özkaya Kappadokya'dan Çok ...

  Anadolu Arkeolojisi Başlangıçtan Persler'e Kadar; Veli Sevin
 Der Yayınları; 1997;
Etiket Fiyatı: 2.200.000 TL   IDéEFIXE Fiyatı: 1.760.000 TL

  Arkeoloji Sözlüğü; Secda Saltuk
 İnkılap Kitabevi; 1997;
Etiket Fiyatı: 4.500.000 TL   IDéEFIXE Fiyatı: 3.825.000 TL

  Arkeolojisi ve Yakın Geçmişi İle Erdek (Artake); Reşit Mazhar Ertüzün
 Eser Sahibinin Kendi Yayını; 1997;
Etiket Fiyatı: 2.000.000 TL   IDéEFIXE Fiyatı: 1.800.000 TL
Sevgili Atatürk'ün "Nutuk"unun ilk tümcesini anımsayanların dudaklarındaki gülümsemeyi görür gibiyim. O da "1919 senesi Mayısının ondokuzuncu günü Samsun'a çıktım" diye söze başlamıştı. Nükte olsun diye aynı üslubu kullanmak istedim; ama gerçekten de bu ...

  Nahçıvan Arkeolojisi The Archaeology of Nakhichevan; Veli Bahşaliyev
 Arkeoloji ve Sanat Yayınları; 1997;
Etiket Fiyatı: 3.000.000 TL   IDéEFIXE Fiyatı: 2.400.000 TL
Elinizdeki kitap Türkiye arkeolojisi açısından önemli bir adımı temsil etmektedir. Çünkü bu yapıtla ilk kez olarak sınırlarımız dışındaki bir ülkenin arkeolojisi Türkiye Türkçesi ve İngilizce olarak tüm Batı dünyasına tanıtılmaktadır. Kitabın konusunu ...

 Arkeoloji ve Sanat Sayı: 75 Yıl: 18 Prehistorya / Arkeoloji / Eskiçağ Tarihi / Sanat Tarihi / Etnog; Nezih Başgelen
 Arkeoloji ve Sanat Yayınları; Güz 1996; 
Tükendi

  Arkeolojik Kazı Sistemi El Kitabı; Veli Sevin
 Arkeoloji ve Sanat Yayınları; 1995;
Etiket Fiyatı: 4.000.000 TL   IDéEFIXE Fiyatı: 3.200.000 TL

  Tarih Yazımında Arkeolojinin Önemi; M. Taner Tarhan
 Arkeoloji ve Sanat Yayınları; 1995;
Etiket Fiyatı: 1.000.000 TL   IDéEFIXE Fiyatı: 800.000 TL

  Tanrılar, Mezarlar ve Bilginler Arkeolojinin Romanı; C. W. Cream
 Remzi Kitabevi; 1994;
Etiket Fiyatı: 6.000.000 TL   IDéEFIXE Fiyatı: 5.100.000 TL
Marek'in 1960 yılında yayınladığı kitabı, "Kışkırtıcı Notlar" bir devrin eleştirisidir. 1965'te sinema tarihi konulu "Sinemanın Arkeolojisi", "Tanrılar, Mezarlar ve Bilginler"in bir çeşit tamamlayıcısı olan ve en çok, önemli arkeoloji keşiflerinin ilk ...

  A Group of Phrygian Pottery from the Archaeological Museum of Istanbul İstanbul Arkeoloji Müzelerin; Güldem Polat
 Arkeoloji ve Sanat Yayınları; 1993;
Etiket Fiyatı: 3.500.000 TL   IDéEFIXE Fiyatı: 2.800.000 TL
Müzemizde küçük bir grup oluşturan Frig keramikleri, 1965-1973 yılları arasında satın alma veya hibe yoluyla toplanmıştır. Hepsi 20 tanedir. Bu eserleri satan ya da hibe eden kişilerin verdikleri bilgilerden, bazılarının Çorum, Merzifon ve Konya ...

  Önasya Arkeolojisi Seramik Terimleri Terminology Of Ceramics In The Near Eastern Archaeology Kera; A. Tuba Ökse
 Arkeoloji ve Sanat Yayınları; 1993;
Etiket Fiyatı: 4.000.000 TL   IDéEFIXE Fiyatı: 3.200.000 TL

 Türkiye'nin Arkeoloji, Epigrafi ve Tarihi Coğrafyası için Bibliyografya; Arif Müfid Mansel
 Türk Tarih Kurumu Basımevi;  1993; 
Tükendi
... Bu bibliyografyanın ağırlık merkezi arkeoloji ve bir dereceye kadar Yunan-Roma epigrafyası ve tarihi coğrafyadadır. Anadolu'nun eski dilleri, nümizmatiği ve Türk-İslam devri sanat tarihi ihtisasımızın dışında kaldığından, bazı istisnalardan ...

 Yazılı Kaynaklar ve Arkeolojik Buluntular Işığında Antik Devirde Çocuk Eğitimi; Ian Jenkins
 Arkeoloji ve Sanat Yayınları;  1993; 
Yeni baskısı hazırlanıyor
Sizlere sunduğumuz bu kitap, son yıllarda gelişme gösteren "sosyal arkeoloji" alanındaki çalışmaların bir örneğini oluşturmakta. Arkeolojik kazı ve araştırmaların sayısal artışı, arkeologlara oldukça yeterli eser ve belgelerle çalışma olanağını ...

  Troia Arkeolojik Haritası Archaeological Map of Troia; Kolektif
 Arkeoloji ve Sanat Yayınları; 1992;
Etiket Fiyatı: 1.000.000 TL   IDéEFIXE Fiyatı: 800.000 TL

  İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeki Büst Şeklinde Kantar Ağırlıkları Steelyard Weights In The Form of B; Yıldız Meriçboyu, Sümer Atasoy
 Arkeoloji ve Sanat Yayınları; 1983;
Etiket Fiyatı: 1.500.000 TL   IDéEFIXE Fiyatı: 1.200.000 TL
Bugün yurdumuzun her tarafına dağılmış müzelerin sayısı 100'ü aşmaktadır. Bunların büyük çoğunluğu birbirinden farklı geniş koleksiyonlara sahiptir. Bu eserler çeşitli konularda kataloglar oluşturabilecek nitelikte ve yoğunluktadır. Eserlerin çokluğuna ...

  Arkeoloji; Clare Goff
 Remzi Kitabevi; 1979;
Etiket Fiyatı: 2.000.000 TL   IDéEFIXE Fiyatı: 1.700.000 TL

  Çok Dilli Arkeoloji Sözlüğü Multilingual Dictionary of Archeological Terms Dictionnaire Multilingu; Halet Çambel, Güven Arsebük, Sönmez Kantman
 Arkeoloji ve Sanat Yayınları
 Etiket Fiyatı: 3.600.000 TL   IDéEFIXE Fiyatı: 2.880.000 TL
Bütün bilim dallarında olduğu gibi, arkeolojide de terimler önemli bir sorun meydana getirir. Zamanında T.D.K. bunu çözümlemek amacıyle, uzmanlardan kurduğu bir komisyon eliyle bu alanda bir çalışma yaptırmış, fakat bu çalışma daha sonra sistemli bir ...

  Modern İnsanın Kökeni; Roger Lewin
 TÜBİTAK Yayınları; 1998;
Etiket Fiyatı: 3.000.000 TL   IDéEFIXE Fiyatı: 2.550.000 TL
"Modern İnsanın Kökeni"nde insanın evrimiyle ilgili son yıllarda ileri sürülen ve birbiriyle çatışan iki kuram ele alınarak, bu kuramların güçlü ve zayıf yanları bilimsel bir tarafsızlık içinde işleniyor. Uzun yıllar New Scientist dergisinde editörlük ...

 İnsanlığın Atılım Çağları; Mehmet Kaan Polatlar
 Ceylan Yayıncılık; Haziran 1996; 
Tükendi
Kitapta yazılan insanlığın bütün serüveni, tek tek dünya üzerindeki türün teknik gelişimine dayalı, fakat toplumsal kurumlaşmaları tam yansıtmayan arkeolojik sınıflandırma biçimine göre daha kapsamlı görünüyordu. Aslında arkeolojikdeki bu sorun ...

  Bir Gölgenin Peşinde Rakamların Evrensel Tarihi 1; Georges Ifrah
 TÜBİTAK Yayınları; Mayıs 1996;
Etiket Fiyatı: 1.000.000 TL   IDéEFIXE Fiyatı: 850.000 TL

 Bir Özyaşamöyküsü; R. G. Collingwood
 Yapı Kredi Yayınları; Nisan 1996; 
Tükendi
R. G. Collingwood 20. yüzyılın en önemli tarihçi ve düşünürlerinden biri. 1935-1941 yılları arasında Oxford Üniversitesi'nde fizikötesi felsefe profesörlüğü yapan Collingwood, Britanya'nın Roma Dönemine ilişkin kazıbilim çalışmalarıyla da konunun ...

  Dünyamızın Gizli Sahipleri; Giovanni Scognamillo
 Kamer Yayınları; 1996;
Etiket Fiyatı: 1.500.000 TL   IDéEFIXE Fiyatı: 1.200.000 TL
Dünyamız ve varoluşumuzla ilgili bir çok şey, genellikle "bir bilinmeyen gerçek" sayılabilir. Oysa her esrar, her şaşırtıcı olay aslında bilmediğimiz bir zincirin kopmaz parçasıdır. Bu kitapta çeşitli ve değişik yorumlar ve görüşlerle karşılaşacak, ...

  Gılgamış; Cumhuriyet gazetesi salı kitabı
 Cumhuriyet Yayınları; 1996;
Etiket Fiyatı: 1.500.000 TL   IDéEFIXE Fiyatı: 1.200.000 TL
Dünyanın ilk yazın örneklerinden olan bu destan artık e-kitap biçiminde. Bunu bir palm el bilgisayarında, ekranda ozel sayfasında veya normal html sayfası biçiminde okuyabilirsiniz...


22 Kasım 2000
Umut Devrim Eryarar
İlker Fıçıcılar
https://mezopotamya.tripod.com/