Make your own free website on Tripod.com

Makaleler
Türkiye Neolitik Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme
Savaş Harmankaya

  Tarihöncesi uygarlığında, Epipaleolitik/Mezolitik Çağ'dan sonra gelen, Pleistosen'den Holosen Dönemi'ne geçişle birlikte oluşan yeni iklim şartlarına ve onun oluşturduğu çevreye uyum sağlayan insanoğlunun besin üretime geçtiği ilk döneme Neolitik Çağ adı verilmiştir.
 Bu makalede bu çağa ait Türkiye araştırmaları ele alınmaktadır.

 
Arkeoloji ve Fizik
Ervan G. Garrison - Physics Today

 Birimiz Arkeolog birimiz Fizikçi olunca bu makale ilginç geldi. Başlığını aşağıya çevirdik, en kısa zamanda makaleyi de Türkçe'ye çevirebiliriz umarım.
 "1960'ta Willard Frank Libby radyokarbon tarihlemesine, arkeolojide gerçek bir devrim yaratan yönteme ilişkin çalışmasıyla Nobel Ödülü kazanmıştı. Şimdi Physics Today dergisi yeni makalesinde fizik-tabanlı yöntemlerin geçmişi daha iyi anlamamıza yolaçacak şekilde, tarihöncesi atalarımızın tarihlen mesini daha doğru nasıl sağladığını anlatıyor."...

 
2001 Yılı Arkeoloji Kazısı Resimleri
Umut D. Eryarar

 2001 Temmuz'undan Ekim'ine dek katıldığım arkeoloji kazıları ve gezilerden fotoğraf örnekleri.
 Henüz altyazı koymadık, ama fotoğraflar Urfa, Diyarbakır Bismil, Hasankeyf, Mardin, Olimpos ve Kemer'den...

 
Anadolu'da Arkeobotani
Mark Nesbitt

 Arkeobotaninin arkeolojide kullanımına ilişkin bir makale, ve bunun Anadolu uygulaması.
 Bu makalenin Palm avuçiçi bilgisayarında okunabilen e-kitap biçimi de burada.

 
Internetteki Arkeoloji Sayfalarının Adresleri

Arama motorlarını kullanarak elde ettiğimiz, arkeoloji konulu www adresleri.

 
Vitrindeki Arkeoloji Kitapları

Kitabevlerinde bulunabilecek çeşitli arkeoloji kitaplarının bir listesi. Buradaki kitapları internetten de satın alabilmek mümkün.

 
2.Binyılın 2. Yarısında Asur'un Anadolu'ya Yayılımı
Umut Devrim Eryarar

O dönemdeki Asur'un yayılım coğrafyasının incelendiği seminer notları.

 
GIlgamIs destanının e-kitap biçimi
Cumhuriyet Gazetesi Yayını

Dünyanın ilk yazın örneklerinden olan bu destan artık e-kitap biçiminde. Bunu bir palm el bilgisayarında, ekranda ozel sayfasında veya normal html sayfası biçiminde okuyabilirsiniz. Benzer konuda başka e-kitapları da http://ekitap.kolayweb.com/ adresinde bulmanız mümkün.

 
Arkeoloji Kitapları - Yayıncılıkta Rekora Koşan Yeni Bir Alan
Özgen Acar - Cumhuriyet

Cumhuriyet Dergide yayınlanmış olan, ve arkeoloji kitaplarını anlatan ve tanıtan bir yazı.
18 Mayıs 2000 - Cumhuriyet

 
Yazı öncesi dönemi keramik buluntuları siteleri
Gulriz KOZBE

İSİMLERİ YAZI-ÖNCESİ DÖNEMİN KISIMLARINI TANIMLAMADA KULLANILAN ÇÖMLEK BULUNTULARI SİTELERİ : Sitelerin haritası; Yazı-öncesi uygarlık dönemleri incelemesi; Çömlekçilik açısından dönemin özellikleri

 
Hint Avrupalılar
?

Hint Avrupalılar ve ataları Ön-Hint-Avrupalılar (ÖHA) ilk bakışta antik Yakın Doğudaki, Hurri olan Sümerlilere Elamite'lere ve Semite'lere rağmen, Hint-Avrupalı olmayan popülasyon çalışmalarına yabancı ve ayrı olan yeni bir kavram olarak ele alınabilir.

 
Erken Etkilenim Dönemi - Kısım-1
Mitchell S. Rothmann - Widener Üniversitesi

Bu kısım, erken dördüncü binyılın bir döneminde kuzey Syro-Mezopotamya ve güneydoğu Anadolu'daki sosyo-politik gelişimin doğasını inceliyor.

 
Tanrı Haldi ve Urartu Devleti
Charles Burney - Manchester

Charles Burney'in Nimet Ozguc onuruna yaptığı konuşma metni. Kaynak: NİMET ÖZGÜÇ'E ARMAĞAN - SANAT VE İKONAGRAFİNİN ÖZELLİKLERİ: ANADOLU VE KOMŞULARI -- Nimet Özgüç Onuruna Çalışmalar Ankara, 1993

 
Geç-Etkilenim Dönemi - VargIlar
Mitchell S. Rothman - Widener Üniversitesi

Kaynak: Yakın Doğuda Kabileler(chiefdom) ve Erken Devletler - Bölüm 5{ " Chiefdoms and Early States in Near East: The OrganizationalDynamics of Complexity." - Edited by Gill Stein - Prehistory Press. Monographs in World Archeology. No 18 - 1994 }

 
EVRİMSEL TİPOLOJİLER VE KÜLTÜREL KARMAŞIKLIK - GİRİŞ
Mitchell S. Rothman - Widener Üniversitesi

Kaynak: Yakın Doğuda Kabileler(chiefdom) ve Erken Devletler { " Chiefdoms and Early States in Near East: The Organizational Dynamics of Complexity." - Edited by Gill Stein - Prehistory Press. Monographs in World Archeology. No 18 - 1994 }

 
Seminer Takvimi
22 Mart 2002 Cuma

  ODTÜ Fen Bil. Enst. Arkeometri Anabilim Dalı'nca "Selçuk Sıvalarının Arkeometrik Yönden İncelenmesi" konulu seminer düzenlenmiştir. Evin Caner'in (ODTÜ FBE Arkeometri Y.Lis.Öğr.) konuşmacı olarak katılacağı seminer Cavit Erginsoy Seminer Odası Fizik Bölümü 3. Kat'da Saat 15.40'tadır.


Makale Tarama
Arama sözcüğü:

Büyük-küçük harf ayrımı? evet
tam karışık arama

Makale Göndermek
Burada yer almasını istediğiniz bir makaleniz, bildiriniz, vs. varsa   udevrim@yahoo.com   adresine makaleyi eklediğiniz bir e-postayı gönderebilirsiniz.


İlgili Linkler
E-Kitap'lar - Gılgamış vd.
Arkeoloji ve Mitoloji Sayfaları
Arkeoloji Sanat Yayınevi
Arkeoloji Sayfası
Gılgamesh ve Anadolu
Gılgamesh
TAY Projesi
Solikilikia
Hattuşa
Samandağ
Anadolu Arkeolojisi
Mezopotamya Tartışma Listesi
Anadolu Tarihi Tartışma Listesi


Kısaca Makaleler
 • Türkiye'de Neolitik
 • Anadolu'da Arkeobotani
 • Arkeoloji Kitapları
 • 2.binyıl Asur Yayılımı
 • Yeni Arkeoloji Kitapları
 • Erken Etkilenim Dönemi - I
 • Evrimsel Tipolojiler ve Kültürel Karmaşıklık
 • Geç-Etkilenim Dönemi - Vargılar
 • Gılgamış Destanı (e-kitap)
 • Hint Avrupalılar
 • Tanrı Haldi ve Urartu Devleti
 • Yazı öncesi dönemi çömlek buluntuları siteleri • E-posta Adresi Arama
  Aranan Ad ve/veya Soyad:
  Adresinizi buraya kaydetmek için   udevrim@yahoo.com adresine, Ad ve Soyadınız ile Adresinizi ve Ünvanınızı içeren bir mektup yollamanız yeterli.

  Arama Motorları
  http://www.google.com/
  http://www.arabul.com/
  http://find.egenet.com.tr/
  http://www.tumturkiye.com/
  http://www.arama.com/
  http://www.turkvista.com/
  http://www.nerede.com/
  http://www.netbul.com/
  http://www.turk.net/
  http://www.indexturkiye.com/
  http://www.hokkabaz.com/


  MEZOPOTAMYA
  Arkeoloji Makaleleri, Çevirileri ve Haberleri

  Son güncelleme tarihi: 19 Mart 2002
  Kurulum tarihi: 21 Nisan 2000
  8 Mayıs 2000'den beri ziyaret sayısı

  Sayfayı Hazırlayanlar
  İlker FIÇICILAR
  ilkerf@geocities.com
  Bs. 1997 ODTÜ Fizik Bölümü
    
  Umut D. ERYARAR
  udevrim@yahoo.com
  Bs. Ege Üniv. Önasya Arkeolojisi